Gå till innehåll

Det här är den formella bakgrunden till att Lön Hälsingland finns - ta del av utdrag ur styrdokumenten.

 

Bakgrund

Under den kommande tioårsperioden kommer Sveriges kommuner och regioner att stå inför stora ekonomiska utmaningar. Den demografiska strukturen, med allt fler i icke yrkesverksamma åldrar, kommer att öka behoven av välfärdstjänster betydligt snabbare än vad ekonomin tillåter - om kommuner och regioner fortsätter att lösa frågorna på samma sätt som hittills. Omprioriteringar, digitalisering och samverkan kommer att vara nödvändiga ingredienser i förändringsarbetet.

Utvecklingen inom IT- och digitaliseringsområdet fortsätter snabbt framåt. För att kommunerna ska kunna tillgodose de nya behoven har Hälsingerådet föreslagit att samtliga kommuner i Hälsingland fattar ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan. Syftet är att uppnå en ökad kostnadseffektivitet och stärka utvecklings- och handlingskraften. Det övergripande samarbetet går under benämningen Verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitalisering.


Uppdrag

Ett delbeslut har tagits om att samtliga kommuner i Hälsingland ska skapa en gemensam lönehantering som ska vara i funktion senast 2022 samt upphandla ett gemensamt personal- och lönesystem. Nordanstigs kommun som tidigare inte tagit ett aktivt beslut om att ingå i den gemensamma lönehanteringen tog i slutet av maj 2021 beslutet om att inte ingå i den gemensamma lönehanteringen. Däremot ska Nordanstigs kommun delta i den gemensamma upphandlingen av lönesystem och schema-/bemanningssystem.

 

Målbild

Den övergripande målbilden för gemensam lönehantering i Hälsingland är följande: Digitaliseringens möjligheter ska nyttjas för att tillhandahålla en gemensam lönehantering för Hälsinglands kommuner - en hantering som totalt sett kostar mindre än idag (2020) underlättar kompetensförsörjningen, minskar sårbarheten och ökar driftsäkerheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar