Gå till innehåll

Utbetalning

Löneutbetalningen görs den 27 varje månad (eller på vardagen närmast före) för alla månadsanställda, visstidsanställda, timanställda, arvodesanställda och uppdragstagare. För anställda i kommunala bolag är utbetalningsdagen den 25 (Aefab) och den 27 (för övriga bolag).

Du som är månadsanställd får lön för innevarande månad, medan korrigeringar, tillägg och avdrag görs månaden efter.

Du som har timlön får lön i efterskott, eftersom ditt underlag lämnas in när tiden är fullgjord.

Ett exempel: Du börjar jobba som timvikarie den 5 juni. Din första lön betalas då ut den 27 juli, alltså månaden efter.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar