Gå till innehåll

Semesterväxling

 

Du får ett lönetillägg för varje intjänad semesterdag som du tar ut. I flera kommuner går tillägget går att byta (växla in) mot fler lediga dagar. Det är en förmån som ofta förhandlas fram av facket lokalt. Hur många dagar det rör sig om kan variera lite, men i allmänhet handlar det om 5-6 dagar per kalenderår.

Läs mer om bestämmelserna i din kommun:

Alla semesterdagar som tjänas in under aktuellt år, måste också tas ut under samma år. Den som har 25 dagar och genom semesterväxling får 5 dagar ytterligare, måste alltså ta ut alla 30 dagar under innevarande år.

Du ansöker skriftligen och det är din chef som beviljar ledigheten, precis som med all semester. Överenskommelsen är bindande för det semesterår du har valt att växla, det går inte att ångra sig. Semesterväxlingen gäller för det kommande året och man ansöker för ett år i taget.

I Bollnäs har vi en e-tjänst för semesterväxling. Där lägger du in din ansökan som gäller för nästa år genom att logga in i tjänsten med ditt personalkonto.

E-tjänsten är öppen mellan 1 november och 15 december. Efter att tjänsten är stängd är det inte möjligt att semesterväxla.

Är du chef? Då behöver du hantera ansökningar i e-tjänsten senast den 20 december. När det kommer in en ansökan om semesterväxling får du ett mejl med en länk och instruktioner.


I Ljusdal finns lokala avtal med facket för den som vill kunna byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Ansökan måste ha kommit in senast den 15 december. Medarbetare som är 39 år eller yngre får byta ut semesterdagstillägget mot 5 dagar, de som är 40 år eller äldre har rätt till 6 dagar. Du får inte ha fler än 10 sparade semesterdagar vid årsskiftet för att kunna semesterväxla.

Om du vill semesterväxla måste både de extra dagarna och innevarande års alla semesterdagar tas ut under samma år. Dagarna kan inte sparas till kommande år, de utbetalas inte heller.

Du gör din ansökan skriftligen och det är din chef som beviljar ledigheten, precis som med all semester. Någon av våra lönekonsulter stämmer alltid av så att du uppfyller villkoren.

Överenskommelsen är bindande för det semesterår du har valt att växla, det går inte att ångra sig. Semesterväxlingen gäller för det kommande året och man ansöker för ett år i taget.


Semesterdagstillägget kan växlas mot 5 extra lediga dagar till och med det år du fyller 39 år, och 6 extra lediga dagar från och med det år du fyller 40 år.

Du måste växla in hela årets semesterdagstillägg. Semesterväxling får inte göras av sparade semesterdagar. Du kan bara ansöka för ett kalenderår i taget.

Viktigt att veta innan du ansöker:

 

  • Tjänstledighet på heltid i mer än fyra dagar medför att man inte kan semesterväxla eftersom det påverkar årssemestern. Däremot kan tjänstledighet på deltid kombineras med semesterväxling.
  • Du som är chef bör i samband med att semesterväxlingen beviljas göra en planering tillsammans med din medarbetare av när ledigheten ska tas ut under året,
  • Inga av årets semesterdagar eller de inväxlade extra dagarna får sparas till nästkommande år.
  • Man får inte ha fler än 10 sparade semesterdagar vid årsskiftet för att kunna semesterväxla.

När du gjort ansökan skickas ett mail till din chef för beslut. Om ansökan godkänns går det automatiskt ett mejl till lönesupporten som lägger in semesterväxlingsdagarna i lönesystemet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2023
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar