Gå till innehåll

Pension

 

Här kan du läsa om rätten att fortsätta vara anställd och vilka olika delar din pension består av.

Har du frågor som rör tjänstepension? Kontakta vår lönesupport, antingen genom att lägga ett ärende via ett formulär eller ringa in. Båda kontaktvägarna hittar du här.

 

Rätt att arbeta tills du fyller 69 år

Den 1 januari 2023 ändrades Lagen om anställningsskydd. Rätten att fortsätta arbeta höjdes till 69 år. Om du vill sluta tidigare behöver du meddela arbetsgivaren det.

Allmän pension


Den allmänna pensionen grundar sig på din livsinkomst. Pensionsavgiften betalas in via skatten på din lön och genom arbetsgivaravgifter. Din pensionsgrundande inkomst kan bestå av inkomst av anställning, näringsverksamhet, egenföretagande och skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen.

När kan den allmänna pensionen tas ut?

År 2023 höjs åldersgränsen till 63 år. Personer som är födda 1961 eller 1962 får tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder.

År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år. Personer som är födda 1963 eller senare får tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder.

Den som har fyllt 61 år före 2020 (födda 1958 eller tidigare) kan fortsatt ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder.


Tjänstepension


Du har rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal. Den är bunden till anställningen och är ett komplement till den allmänna pensionen. Din tjänstepension kan bestå av flera olika delar.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR)

Om du var anställd i kommun eller landsting före 1998 och hade fyllt 28 år, kan du ha tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR) kan som tidigare betalas ut fr o m 61 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Du som hade lön över 7,5 inkomstbasbelopp tjänade in förmånsbestämd ålderspension från 28 år.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) kan som tidigare betalas ut fr o m 61 års ålder. Om anställningen har upphört ska FÅP fortsatt betalas ut vid 67 års ålder.

FÅP gäller inte för de som går på nya pensionsavtalet AKAP-KR från 1 januari 2023.

Avgiftsbestämd ålderspension

Fr o m 1998 betalar arbetsgivaren in 4,5% av din årslön till din avgiftsbestämda ålderspension. Du kan göra ett aktivt val av det försäkringsbolag som ska förvalta pengarna. Om du inte har gjort det placeras dina pensionspremier i KPA Pension.

Nytt från 1 januari 2023

Från den 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Den viktigaste förändringen är att arbetsgivaren betalar in mer pengar till din tjänstepension.

Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 % till 6 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). För lön över 7,5 IBB höjs beloppet från 30 % till 31,5 %.

Fr o m januari 2023 gäller också nya regler för uttag av tjänstepension. Lägsta ålder att påbörja uttaget av avgiftsbestämd tjänstepension höjs från 55 till 60 år. Kortaste uttagstiden ändras från 5 till 10 år.


Ansökan om pension


För allmän pension – vänd dig till Pensionsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänstepension:

Intjänad pensionsrätt – Du gör ansökan hos den kommun/landsting/region där du var anställd 1997-12-31, men vi vill ändå ha in blanketten till Lön Hälsingland för att göra ett avslut i systemet.

Blanketten hittar du här:

Skicka oss en kopia på den via e-post: support@lonhalsingland.se

Avgiftsbestämd ålderspension – enligt överenskommelse med den bank eller försäkringsbolag du valt.

Om ingen överenskommelse är gjord börjar den avgiftsbestämda ålderspensionen att betalas ut automatiskt vid uppnådd LAS-ålder plus tolv månader (f n 70 år).


Kvällssol vid södra Dellen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar