Gå till innehåll

Gode män

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och ideellt uppdrag. Trots det ger lagen rätt till ett visst arvode. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Nämndens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln i lagen ska den som har god man eller förvaltare (huvudmannen) själv betala för arvodet. Undantag finns om huvudmannen har beskattningsbara inkomster som understiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som understiger två prisbasbelopp, då betalar kommunen hela eller delar av arvodet. Arvodet utbetalas en gång per år.

Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner samarbetar sedan 1 januari 2023 i en gemensam nämnd för Överförmyndarverksamheten. Läs gärna mer här: Länk till annan webbplats.

Är du god man eller förvaltare i Hudiksvalls kommun? Du hittar information här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För Söderhamns kommun, klicka här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar