Gå till innehåll

Familjehem


Arvode

Arvodet som familjehemmet får är en skattepliktig inkomst. Socialnämnden gör avdrag för preliminärskatt och betalar sociala avgifter. Familjehemsföräldrar måste själva kontrollera med Skatteverket att man betalar rätt skatt.

Arvodet är sjukpenning‐ och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension, semesterlön eller semesterersättning. Tiden som familjehem kan inte ligga till grund för rätt till ersättning från A‐kassa, men räknas som så kallad överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. Familjehemsföräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning på samma villkor som
föräldrar.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för barnets eller den unges livsuppehälle och dennes del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV och telefon. Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, vilket
innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. Hänsyn har tagits till ökad förbrukning av el, vatten och normalt slitage av hemmet.

Ersättning för basutrustning inför placering (kläder, möbler etc.) och tilläggskostnader kan utgå efter individuell prövning.

Exempel på tilläggskostnader är barn‐ och skolbarnsomsorgsavgift, kostnader
för umgängesresor, specialkost, glasögon/linser, kostsamma fritidsaktiviteter och semesterresor.

Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att barnet inte klarar att förflytta sig själv. Då kan familjehemmet få ersättning motsvarande högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av Skatteverket. Ersättningen är en tilläggskostnad som prövas individuellt.

Omkostnadsersättningen beskattas enligt Skatteverkets regler. Familjehemsförälder som får ersättningen kan göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger en av Skatteverket fastställd summa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 september 2023
Sidan publicerad av:
Jeannette Waax

Sidfot

Hälsingland kommuners vapensköldar